Szanowni Państwo,

Mieszkańcy ulic: Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, Lipowej, Sportowej, Świerkowej i Wilczej

Mając dużą satysfakcję z realizacji zobowiązań w kończącej się kadencji, w nowej, tej nadchodzącej, oprócz spraw wymienionych w programie komitetu wyborczego, chciałbym się zdecydowanie bardziej skoncentrować na problemach naszego osiedla. Od lat nie było tu żadnych inwestycji, dlatego uważam, że teraz czas na osiedle przy ul. Wilczej. Przede wszystkim chciałbym zabiegać o sukcesywną wymianę chodników, zaczynając od ul. Akacjowej, Lipowej, Kasztanowej, a także o położenie nowej nawierzchni ulic. Doinwestowania wymaga boisko na rogu ulic Akacjowej i Lipowej, należy tam wykonać estetyczne i funkcjonalne ogrodzenie, aby piłka nie wpadała do sąsiadujących ogródków, ale też trzeba lepiej zagospodarować plac zabaw i urządzić całą powierzchnię. Od lat remontu wymaga także chodnik w kierunku cmentarza. W pierwszej kolejności chciałbym zabiegać o poprawę oświetlenia (to w zasadzie jest już realizowane), następnie o wymianę ławek, aby starsze osoby mogły odpocząć po drodze i nawierzchni chodnika.

Ponadto, tak jak do tej pory, chciałbym aktywnie działać na rzecz rozwoju całej gminy, przede wszystkim:

  • Zabiegać o nowych inwestorów i kolejne miejsca pracy, co powinno zwiększyć dochody gminy i podnieść płace.
  • Tworzyć warunki lepszego rozwoju lokalnego biznesu i większego zaangażowania społeczności w życie gminy.
  • Poprawić estetykę naszego miasta, w tym terenów zielonych.
  • Zwiększyć dostęp młodzieży do wartościowych form spędzania wolnego czasu poprzez zwiększenie zakresu działalności Domu Kultury.
  • Zmniejszyć koszty budżetu gminy poprzez inwestowanie m.in. w energooszczędne oświetlenie.
  • Chronić czystość otaczającego nas środowiska poprzez wspieranie programu dofinansowań do wymiany pieców na bardziej ekologiczne, jak i poprzez blokowanie budowy uciążliwego przemysłu.
  • Wypracować optymalny system odbioru nieczystości stałych.

Należy pamiętać, że Rada Miejska jest ciałem kolegialnym i ścierają się tam interesy różnych okręgów wyborczych, a pieniędzy zawsze jest mało. Dlatego bardzo ważnym jest, aby osoba, która będzie reprezentowała nasze osiedle (ul.: Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Sportowa, Świerkowa, Wilcza) miała nie tylko wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu inwestycji oraz znajomość zasad funkcjonowaniu sektora publicznego, ale także odpowiednią siłę przebicia. Oprócz wieloletniego doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, prowadzeniu inwestycji, kierowaniu dużą organizacją publiczną i projektami międzynarodowymi, w obecnej kadencji zdobyłem także duże doświadczenie w pracy samorządowej, pełniąc przez ostatnie cztery lata funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu, co moim zdaniem przełoży się na jeszcze większą skuteczność mojego działania – jeżeli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem.

Gminy nabywają coraz większych uprawnień w zakresie kształtowania środowiska życia swoich mieszkańców i często równie ważnym jest to, co uda się zbudować, jak i to, przed czym uda się obronić dane miejsce. A zagrożeń jest wiele (wiatraki, stacje bazowe telefonii komórkowej, biogazownie, itp.). Dlatego zachęcam Państwa do udziału w wyborach i niepozostawiania decyzji o tym, kto będzie reprezentował nasze osiedle, innym lub przypadkowi.

Jeżeli Państwo zagłosujecie na mnie, to dołożę wszelkich starań, aby nasze osiedle i nasza gmina były bezpiecznym i komfortowym miejscem do życia.